Jonge Zwaluwen
Muziek- & taalproject voor nieuwkomerskinderen

Stichting Philomela heeft in 2017 het Zwaluwkoor opgericht. Een zwaluw vliegt de halve wereld over, ons Zwaluwkoor wil zangers uit de hele wereld samenbrengen. Het is in het bijzonder opgericht om nieuwkomers en Amsterdammers met elkaar in contact te brengen. Met haar muziekprojecten wil Philomela ook graag van betekenis zijn voor kinderen van nieuwkomers. Daarom hebben wij een lesprogramma geschreven voor deze groep kinderen. Wij geloven namelijk dat samen zingen de beste manier is om nieuwe vrienden te maken, integratie bevordert én dat muziekonderwijs de taalontwikkeling ondersteunt. Het project ‘Jonge Zwaluwen’ past daarmee in het jaarprogramma van schakelklassen voor nieuwkomers. De kinderen stromen na dit schakeljaar door naar het reguliere onderwijs.

Ook bij u op school?
Wij zijn altijd op zoek naar scholen om mee samen te werken. In totaal hebben wij plek voor 20 lessenseries.

 

Doet u mee?
Wij komen graag met u in contact om het project uitgebreid toe te lichten. Mail ons voor meer informatie.
stichting@philomela.nl

Naast de taalontwikkeling draagt het lesprogramma bij aan de integratie en participatie. Ook is de cultuuroverdracht van Westerse muziek en muzikaal erfgoed deel van het programma. Zo worden er Oud Hollandse kinderliedjes uit grootmoeders tijd gezongen en luisteren de kinderen naar klassieke muziek. Onderdeel van het programma is ook om kinderen liedjes uit hun land van herkomst voor te laten dragen, zo leren de kinderen over elkaars cultuur en ontstaat er meer verbinding. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan presentatietechniek.