Jonge Zwaluwen
Muziek- en taalproject voor nieuwkomerskinderen

Nieuwkomerskinderen volgen het eerste jaar in Nederland een ‘schakelklas’. De meeste basisscholen gebruiken de methode Wereld vol woorden of Mondeling Nederlands Nieuw voor het aanleren van de Nederlandse taal. In het eerste jaar dat zij in Nederland wonen, leren nieuwkomerskinderen 3000 woorden. Zodra zij dit voldoende beheersen, stromen ze door naar het reguliere onderwijs.

Muziek maakt het leren eenvoudiger. En leuker. Om de kinderen bij hun taalontwikkeling te helpen, hebben wij een lessenplan ontwikkeld. Het messenplan sluit aan bij de lesmethodes van scholen. In het lessenplan komen liedjes, raps en zangoefeningen aan bod, die de taalvaardigheid ondersteunen en een groot deel van de eerste 3000 woorden bevatten.
De muziekles is volledig aangepast aan de thema’s die de kinderen (moeten) leren en afgestemd op wat er speelt in de groep. De lessen worden onder schooltijd aangeboden zodat wij binnen de structuur van de scholen de kinderen kunnen bereiken.

Aan het eind van elke lessenserie geven de kinderen een (feestelijk) concert op school en/of in een verzorgingshuis voor ouderen in de buurt. Doordat de kinderen toewerken naar een optreden worden de liedjes die zij leren steeds weer herhaald. Zo ondersteunen wij hen bij het leren van een nieuwe taal, maken zij kennis met muziek én stimuleren we het maken van nieuwe vrienden.

Het project ‘Jonge Zwaluwen’ past in het jaarprogramma van schakelklassen voor nieuwkomers. De kinderen stromen na dit schakeljaar door naar het reguliere onderwijs. Hierdoor bevorderen wij de kansengelijkheid van deze kinderen in het onderwijs en helpen hen een beetje op weg met de integratie in hun sociale omgeving.

Ook bij u op school?
Wij zijn altijd op zoek naar scholen om mee samen te werken. In totaal hebben wij plek voor 20 lessenseries.

 

Doet u mee?
Wij komen graag met u in contact om het project uitgebreid toe te lichten. Mail ons voor meer informatie.
stichting@philomela.nl

Naast de taalontwikkeling draagt het lesprogramma bij aan de integratie en participatie. Ook is de cultuuroverdracht van Westerse muziek en muzikaal erfgoed deel van het programma. Zo worden er Oud Hollandse kinderliedjes uit grootmoeders tijd gezongen en luisteren de kinderen naar klassieke muziek. Onderdeel van het programma is ook om kinderen liedjes uit hun land van herkomst voor te laten dragen, zo leren de kinderen over elkaars cultuur en ontstaat er meer verbinding. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan presentatietechniek.

Mede mogelijk gemaakt door