Steun onze Amsterdammer van het jaar

Zangeres Merel Huizinga: "Muziek kan mensen optillen, van schoonheid laten genieten en ontroeren." Dat is precies het doel van onze stichting Philomela. Zo haalt zij met haar muziek en optredens ouderen in verzorgingstehuizen, die zich vaak eenzaam voelen, uit hun isolement. Ze wil hen met muziek aanraken, en dat gebeurt soms letterlijk: bij de zogeheten knuffelconcerten neemt Merel poezen mee die zich gemakkelijk door de toehoorders laten aaien.

Niet alleen deze ouderen genieten van haar concerten, ook nieuwkomers doen dat, door te zingen in het Zwaluwkoor, ook door haar opgericht. Zo verbindt Merel hen met Amsterdammers en andere nieuwkomers. Merel: "Vaak leidt dit tot waardevolle contacten die beginnen met het drinken van een kopje koffie."

De titel "Amsterdammer van het Jaar" geeft Merel Huizinga nog meer een gevoel van verantwoordelijkheid en de noodzaak het goede te doen voor mensen, jong en oud. Daarom zetten wij ons het komende jaar in om nóg meer op dat vlak te bereiken.

Maar zonder de steun van onze sponsoren en donateurs zouden wij veel van onze voorstellingen niet kunnen uitvoeren. Wilt u Philomela ook steunen? Dit kan door een eenmalige gift of vriend of partner te worden. Met uw hulp kunnen we ook in de toekomst veel mensen een beetje gelukkiger maken met een concert.

U kunt uw bijdrage storten op de volgende bankrekening (om u te kunnen bedanken, zouden wij graag uw naam en e-mail adres vermeld willen zien. U mag natuurlijk ook anoniem storten...):

NL46 ABNA 0603 1401 06 t.n.v. STICHTING PHILOMELA

 

Partners 2019

Fondsen 2019 (o.a.)

Overige fondsen

Ars Donandi

Haella Stichting - Wijdoenmee.nl

RDO Utrecht

 

 

Overige sponsoren

Duyts Bouwconstructies BV

De Monchy & Roben

Rotaryclub Amsterdam Zuid

 

 

Hemubo bouw is al enkele jaren partner van stichting Philomela. Hemubo en Philomela vinden elkaar in het streven naar een zo goed mogelijk leefklimaat in woonzorginstellingen. Hemubo doet dit in de zorg voor gebouwen, Philomela in professionele concerten voor de bewoners.
Philomela is Hemubo heel dankbaar voor deze duurzame steun, waardoor zij nog meer bewoners van zorginstellingen kan laten genieten van een mooi, professioneel concert.

 

Holland Casino Amsterdam is sinds 2019 partner van Philomela. Holland Casino Amsterdam geeft onder meer met deze steun inhoud aan haar maatschappelijke rol op een manier die leidt tot toegevoegde waarde voor zowel bedrijf als maatschappij.
Wij zijn Holland Casino heel dankbaar voor deze steun, waardoor wij nog meer kwetsbare mensen kunnen laten genieten van onze producties. 

 

Associatie Uitvaartverzorging is een jarenlange partner van Philomela.
Associatie Uitvaartverzorging voelt zich betrokken bij het wel en wee van ouderen en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op de kwaliteit van hun leven. Samen met Philomela brengt zij muziek in het leven van ouderen door het verzorgen van concerten in zorginstellingen.
Wij zijn Associatie Uitvaartverzorging heel dankbaar voor haar jarenlange steun.