Steun ons

Zonder de steun van onze sponsoren en donateurs zouden wij veel van onze voorstellingen niet kunnen uitvoeren. Veel zorginstellingen en scholen hebben nauwelijks budget voor concerten en ook onze andere concerten zijn niet mogelijk zonder steun van sponsoren en donateurs.

 

Wilt u Philomela ook steunen? Dat kan op verschillende manieren:

PartnerschapWord vriendNalatenschap

Als partner levert u een belangrijke bijdrage waarmee wij onze maatschappelijke en culturele doelstellingen kunnen verwezenlijken. Graag bieden wij u een driejarig maatschappelijk partnerschap aan voor een bedrag van 10.000 euro per jaar.

Als partner van Philomela krijgt u onder meer:
- Een exclusief partnerlogo voor verspreiding via onze kanalen
- Een exclusief partnerlogo voor verspreiding via uw kanalen
- Verhalen van/over Philomela voor uw website
- Toegang tot het netwerk van Philomela
- Zichtbaarheid van het partnerlogo bij concerten

basis-pijlen

Voordelig schenken aan een culturele ANBI
Stichting Philomela is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U kunt hierover contact met ons opnemen via stichting@philomela.nl.

Als vriend levert u een jaarlijkse bijdrage waarmee wij onze maatschappelijke en culturele doelstellingen kunnen verwezenlijken. U bent al vriend vanaf €75,- per jaar.

 

 

 

 

Voordelig schenken aan een culturele ANBI
Stichting Philomela is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken.

U kunt hierover contact met ons opnemen via stichting@philomela.nl.

U kunt Stichting Philomela ook steunen door ons als (mede)erfgenaam te benoemen, of in uw testament op te nemen in de vorm van een legaat. Stichting Philomela heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen waardoor we zijn vrijgesteld van successierecht. De gift uit uw nalatenschap komt daardoor in zijn geheel ten goede aan onze concerten.

U kunt hierover of met andere vragen contact opnemen via stichting@philomela.nl.

U kunt uw bijdrage storten op de volgende bankrekening (om u te kunnen bedanken, zouden wij graag uw naam en e-mail adres vermeld willen zien. U mag natuurlijk ook anoniem storten...):

NL46 ABNA 0603 1401 06 t.n.v. STICHTING PHILOMELA

 

Hartelijk dank!

Met uw hulp kunnen we veel mensen een mooi concert aanbieden.

                     

Loading Quotes...

 

 

 

                   

Partners 2019

Fondsen 2019 (o.a.)

Overige fondsen

Ars Donandi

Haella Stichting - Wijdoenmee.nl

RDO Utrecht

 

 

Overige sponsoren

Duyts Bouwconstructies BV

De Monchy & Roben

Rotaryclub Amsterdam Zuid

 

 

Hemubo bouw is al enkele jaren partner van stichting Philomela. Hemubo en Philomela vinden elkaar in het streven naar een zo goed mogelijk leefklimaat in woonzorginstellingen. Hemubo doet dit in de zorg voor gebouwen, Philomela in professionele concerten voor de bewoners.
Philomela is Hemubo heel dankbaar voor deze duurzame steun, waardoor zij nog meer bewoners van zorginstellingen kan laten genieten van een mooi, professioneel concert.

 

Holland Casino Amsterdam is sinds 2019 partner van Philomela. Holland Casino Amsterdam geeft onder meer met deze steun inhoud aan haar maatschappelijke rol op een manier die leidt tot toegevoegde waarde voor zowel bedrijf als maatschappij.
Wij zijn Holland Casino heel dankbaar voor deze steun, waardoor wij nog meer kwetsbare mensen kunnen laten genieten van onze producties. 

 

Associatie Uitvaartverzorging is een jarenlange partner van Philomela.
Associatie Uitvaartverzorging voelt zich betrokken bij het wel en wee van ouderen en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op de kwaliteit van hun leven. Samen met Philomela brengt zij muziek in het leven van ouderen door het verzorgen van concerten in zorginstellingen.
Wij zijn Associatie Uitvaartverzorging heel dankbaar voor haar jarenlange steun.