Over ons

Het begin
In december 2007 zong mezzosopraan Merel Huizinga voor de sultan van Oman. De dag erna trad zij op voor bewoners van een verzorgingshuis in Amsterdam. Het contrast in weelde kon niet groter zijn, maar de vreugde en waardering waren gelijk.
Mede hierom richtte Merel Huizinga in januari 2008 stichting Philomela op.

Waarvoor staat Philomela
Philomela gelooft in de kracht en de schoonheid van kunst en muziek. Kunst kan mensen optillen, ontroeren en verbinden over verschillen in cultuur, leeftijd of maatschappelijke achtergrond heen. Daarom wil Philomela klassieke muziek en kunst toegankelijk maken voor iedereen.
Wij doen dit met professionele muziekproducties, waarbij we ons publiek zo mogelijk actief betrekken.

Wat doet Philomela
In 14 verschillende producties en meer dan 600 voorstellingen bereikten we al meer dan 60.000 mensen. Zo laten we kinderen kennismaken met klassieke muziek en dichtkunst, geven we musici uit allerlei windstreken een podium en organiseren we professionele concerten voor en met mensen in zorginstellingen.

En waar dat kan, verbinden we hen met elkaar. Want dat is waarin onze producties zich onderscheiden: zij verbinden mensen, culturen, kunstvormen en/of maatschappelijke organisaties.

Klik hier voor onze producties.

En die naam …
Philomela betekent 'houdt van zang'. Een wrede Griekse mythe vertelt hoe koning Tereus verliefd werd op Philomela’s mooie stem. Na haar te hebben verkracht, sneed hij haar tong af en wilde hij haar doden. Gelukkig grepen de goden in en veranderden ze Philomela in een nachtegaal.
De naam Philomela staat zo voor de schoonheid, vreugde én smart van muziek.

Stichting Philomela heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Statutair adres:
Ferguutstraat 4-III
1055 SV  Amsterdam
KvK nr. 34292243
RSIN nr. 818924329
Kantoor adres:
Kerkstraat 107
1017 GB  Amsterdam

AMBASSADEURS

Liza Ferschtman, violist

Henk van Os, oud-directeur Rijksmuseum


‘Ik heb gezien wat de betekenis van muziek kan zijn voor een oudere in een zorginstelling. Ik was op bezoek bij de weduwe van mijn leermeester, toen Philomela daar optrad. Mijn vriendin kon niet meer spreken, maar toen ze Schubert hoorde, greep ze mijn hand, hield die het hele lied stevig vast en straalde van vreugde. Ik was diep ontroerd. Daarom wil ik Philomela heel graag bij iedereen aanbevelen.’


Henk van Os is kunsthistoricus, oud-hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis, oud-directeur van het Rijksmuseum Amsterdam en oud-televisiepresentator van kunstprogramma’s.

Erik Scherder, neuropsycholoog


‘Muziek luisteren is iets prachtigs. Het maakt neurale netwerken in de hersenen actiever en brengt herinneringen van vroeger terug. Je ziet mensen blij worden van de concerten van Philomela. Die glimlach duidt op momenten van genoegen en van een intens fijne beleving. Daar ben ik heel enthousiast over. En dat gun je iedereen. Je zou wensen dat er elke dag zo’n live optreden in een zorginstelling zou zijn.’

Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, oud-hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, medewerker aan de Universiteit van Nederland en DWDD University, winnaar VU-onderwijsprijs 2009 en de Betto Deelmanprijs 2016.

Ed Spanjaard, dirigent


‘Ik ben ambassadeur van Philomela omdat we in een tijdperk leven waarin de zorg en aandacht voor klassieke muziek niet meer vanzelf spreekt. En waarin het makkelijker is om geld te krijgen voor een populair en grootschalig evenement dan voor iets fijns, iets vernieuwends en iets fantasievols. En dat is nu juist wat Philomela doet. Zo verzorgen zij optredens voor ouderen in zorginstellingen, maar combineren zij ook verschillende kunsten en integreren zij buiten-Europese muziekculturen. Daarom ben ik met overtuiging en plezier ambassadeur geworden van Philomela.’

Ed Spanjaard is dirigent van het Nieuw Ensemble en het Orkest van het Oosten, honorair dirigent van het Limburgs Symfonie Orkest, pianist van het Trio Belle Image en gastdirigent van talloze buitenlandse orkesten, met zowel klassieke als eigentijdse muziek.

Elmer Mulder, voormalig ziekenhuis bestuurder


Elmer Mulder is voorzitter van de Raad van Toezicht Reinier Hagagroep en van de Raad van Commissarissen van het Slotervaartziekenhuis, bestuurslid van de stichting de Nieuwe Kerk en de stichting Greenleaf Center for Servant Leadership Europe en oud-bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum.

MEDEWERKERS (*)

Merel Huizinga, directeur

In 2008 richtte Merel Huizinga Stichting Philomela op. Huizinga is mezzosopraan, kunsthistoricus en werkzaam als directeur van de stichting . Dit houdt onder meer in dat ze dagelijks leiding geeft aan gemiddeld vijf mensen, frequent contact onderhoudt met geldschieters (zowel sponsors als fondsen) en nieuwe producties concipieert. Verder voert ze de artistieke en zakelijke leiding over circa vijftig klassieke muziekproducties op jaarbasis.]

Ton van den Hengel, boekingen

Ton van den Hengel werkt al meer dan vijf jaar voor Philomela en houdt zich bezig met administratieve taken die zich steeds verder uitbreiden. Zo is hij hoofdverantwoordelijk voor onze concertserie L’Amour est un Oiseau. Dankzij zijn muzikale achtergrond heeft Ton veel affiniteit met de doelstellingen van de stichting en wil hij zich hier maximaal voor inzetten.

Koen Denekamp, fondsen werving


Na zijn stage bij Philomela in 2015 heeft Koen samen met Joost Verhaak de verantwoordelijkheid voor de nieuwe website op zich genomen, de fondsenwerving voor de productie Klassiek in West succesvol afgerond en de leiding over de pr voor deze concertserie gehad.


Koen is afgestudeerd als musicoloog aan de Universiteit Utrecht, en heeft met zijn tweede master aan deze Universiteit zijn eerstegraads bevoegdheid tot muziekdocent in het voortgezet onderwijs behaald. Naast muziekdocent op verschillende scholen is Koen actief als singer-songwriter, als muzikant in het feestduo
 Inderdaad: Koen en Anton en speelt hij met De Pappenheimers in zorginstellingen.


Op dit moment werkt Koen naast fondsenwerving en pr aan een lessenserie voor het nieuwe project Amour Scholen.

Marijke Verduijn, public relations

Marijke Verduijn is sinds mei 2016 werkzaam als pr-medewerker bij Stichting Philomela. Marijke is jarenlang werkzaam geweest als tekstschrijver en programmamaker voor de radio en is op dit moment actief als zelfstandig tekstschrijver en adviseur. 

Gilberto Arango, projectleider en fondsenwerving

Aline van de Watering, public relations

Aline is sinds juli 2018 werkzaam bij Stichting Philomela.

Olivia Langenberg, media en online content

Olivia Langenberg is sinds mei 2016 werkzaam bij Stichting Philomela. Ze houdt de website bij en bewerkt foto- en video-beeldmateriaal voor de Stichting. Als desktop publisher en communicatiemedewerker werkt Olivia mee aan de Philomela-beeldbank en publicaties over optredens en producties. De kern van Philomela’s filosofie – het bereiken van mensen die wij als samenleving graag meer zouden willen verbinden – is een bron van inspiratie waarvoor Olivia graag haar media skills wil inzetten.

Tim Landstra, boekhouding

Tim Landstra, boekhouder bij een grote onderneming in Amsterdam, ondersteunt Philomela sinds 2016 met veel plezier. Mede vanwege het feit dat Philomela klassieke muziek naar mensen brengt die veelal niet meer in staat zijn een concertpodium te bezoeken. Het doet Tim voorts vreugd zijn dochter te zien opleven van muziek en spel op school.

Joost Verhaak, vormgever

Joost Verhaak, vormgever, is al meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor onze vormgeving. Hij ontwerpt prachtige flyers en posters voor Philomela.

Jeanette Oosthoek, sponsor- en fondsenwerving

Jeanette is sinds 2018 werkzaam als fondsenwerver bij Stichting Philomela.

Nicolien van den Hengel, concert ondersteuning

Nicolien helpt Philomela bij allerlei diensten en staat ons bij met de Klassiek in West concerten in de Jeruzalemkerk.

Gert-Jan Teer, ICT medewerker

Gert-Jan is sinds 2018 actief als ICT medewerker bij Stichting Philomela.

Bob Koeman, webmeester

BESTUUR

Matty Veldkamp, voorzitter

Ik studeerde kunstgeschiedenis aan de UvA en begon mijn werkzame leven als conservator in het Centraal Museum Utrecht. Vanaf 1982 werkte ik bij het ministerie van CRM (later  OCW): als hoofd beleidsontwikkeling musea, hoofd vormgeving bij de directie kunsten en in verschillende andere functies. Hiernaast was ik enige tijd voorzitter van de Gemeenschappelijke ondernemingsraad van het ministerie. Van 2002 tot 2004 was ik Inspecteur cultuureducatie bij de Inspectie van het Onderwijs.

Naast mijn werk was ik bestuurslid van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus. Op dit moment ben ik taalcoach bij het project Samenspraak, secretaris van de Brokken-Zijp Art Foundation en voorzitter van de Stichting Opere Varie (Stichting ter bevordering van het moderne sieraad).

Als muziekliefhebber heb ik al meer dan 40 jaar een abonnement op de voorstellingen van de Nationale Opera en bezoek ik graag het Concertgebouw en Muziektheater. Dit alles komt mooi samen in mijn functie als voorzitter van stichting Philomela.

Jilles van Harselaar, penningmeester

In mijn werkende leven was ik verantwoordelijk voor de organisatie van de informatiebeveiliging binnen de gemeente Den Haag.
Hiernaast heb ik mij altijd graag ingezet als vrijwilliger. Zo was ik tien jaar lang bestuurder van stichting Sirius voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Hier was ik verantwoordelijk voor het toezicht op het financiële reilen en zeilen van veertien openbare basisscholen.

Als hobby verdiep ik mij in kunstgeschiedenis bij het HOVO, de UvA, de Vrije Academie en de Volksuniversiteit van Amsterdam. Daarnaast zie ik kunstwerken graag ‘in het echt’ in musea en op tentoonstellingen. Ik koos dan ook bewust (mede) voor vrijwilligersfuncties in de cultuur. Momenteel ben ik onder andere penningmeester bij het Grafiekplatform VOG, dat zich inzet voor de (bekendheid van de) grafische kunst in Nederland. In deze functie was ik betrokken bij de organisatie van de Maand van de Grafiek in oktober 2016.

Ik zet mijn culturele belangstelling en bestuurservaring graag in om de financiële functie van Philomela verder te ontwikkelen.

Marinus Pannevis, bestuurslid

Ik ben een gedreven jurist met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.
Ruim veertig jaar werkte ik als advocaat en faillissementscurator bij DLA Piper Nederland in Amsterdam. Ik was – op kantoor en daarbuiten – ook altijd bestuurder. Zo zat ik lange tijd in het bestuur van het Nationaal Jeugdorkest. Op dit moment ben ik lid van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code, van het Hof van Discipline (advocaten) en van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters.

Sinds mijn pensionering zet ik mij als bestuurder nog steeds in voor juridische en rechterlijke organisaties, en ben ik ook betrokken bij maatschappelijke en culturele instellingen als de Stichting Syrische Vrijwilligers Nederland (www.SYVNL.nl), de Stichting Havenstraat (www.havendiners.nl) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Mijn belangstelling voor toneel, cabaret, film en muziek maakt dat ik mij sinds 2016 graag inzet als bestuurslid van Stichting Philomela.


Martine Willekens, bestuurslid

MUSICI EN ARTIESTEN

Dessy Radeva, pianiste

Kanako Inoue, pianiste

Toru Oyama, pianist

Ruben Plazier, pianist

Olga Khozianova, pianiste

Rie Tanaka, pianiste

Sinan Vural, bariton

Emirhan Tuga, klarinet

Alper Kekec, percussie

Merel Huizinga, mezzosopraan

Dionne Brussee, sopraan

Egmont Swaan, componist

Bob Zimmerman, componist

Mei-Yi, Lee, percussie

Wen -Hsin, percussie

Titia Bloemhof, dirigent

Mehmet Polat, ud/componist

Sinan Arat, ney

Zoumana Diarra, kora

Ozan Celikel, trombone

Sabri Saad El Hamus, acteur

Eefje van Gorkun, actrice

Alkan Coklu, acteur

Simon Mulder, dichter

Mieke Zonneveld, dichter

Lennard van Rij, dichter

ADVISEURS

Marcel Hooft van Huysduynen, journalist


Marcel Hooft van Huysduynen, journalist en financieel campagneleider, staat ons al jaren met raad en daad terzijde.

Johanna Somers, cultureel ondernemer


Johanna Somers is zakelijk leider Arti et Amicitiae en is voor Philomela een frequente sparringpartner. Johanna heeft ‘Klassiek in West’ mede opgezet.

Mirjam Joha, jurist


Mirjam Joha, advocate, is onze juridische adviseur. Daarnaast mogen we een beroep op haar doen voor administratieve , facilitaire, of culinaire taken. Zij neemt ons van allerlei kleine taken uit handen.

Saskia Bosch, journalist


Saskia Bosch geeft voornamelijk pr adviezen. Zij is ervaren met website ontwikkeling van grotere goede doelen, daarnaast is zij  popjournalist en al jaren betrokken bij Philomela

Arne Hankel


Arne Hankel is redacteur bij RTL nieuws en assisteert ons soms bij grotere sponsoraanvragen.


(*) Onze medewerkers zijn op 0.3 FTE na vrijwilliger